Kontakt

Pension Levandule a Pálava

Těšíme se na vás

Pension Levandule a Pálava

Starovičky 193 , 691 68

+420 777260 290

levandulepalava@gmail.com

   (primární rezervační email)


                                 Ubytovací řád ke stažení nebo jako text:

                                                 Ubytovací řád

 V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 15.30 hodin. (od 16.30 pouze automatický CHECK IN)

 Host obdrží svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do penzionu a druhý od pokoje, případná ztráta klíčů je zpoplatněna částkou 1000,- kvůli následné výměně zámk.vložky.

Host je povinen pokoj uvolnit do 10.30 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Dřívější CHECK IN: Ubytovat hosta lze i dříve než v 15:30, avšak nejdříve v 13.30 hodin a za poplatek 500,-. Požadavek na dřívější CHECK IN nutné nahlásit minimálně 48 hodin před nástupem na ubytování a ubytovatelem musí být potvrzen.

Pozdní CHECK OUT: Ukončit pobyt lze i později než v 10.30, avšak nejpozději do 13.00 hodin a za poplatek 500,-. Požadavek na pozdější CHECK OUT nutné nahlásit ideálně s denním předstihem a ubytovatelem musí být potvrzen. Ubytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího nahlášení a potvrzení tomuto požadavku nevyhovět v případě, že to nebude z kapacitních důvodu možné.

 V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá, nepřenechá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 Za ubytování platí host při příjezdu podle platného ceníku, viz. webové stránky nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést na místě pouze hotově. Nebylo-li již uhrazeno bankovním převodem.

 Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

 V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).

Pension je nekuřácký a je přísný zákaz, především na pokojích, chodbách a na horní terase kouřit.Tyto prostory jsou navíc monitorovány pro případ vniknutí neoprávněných osob do objektu pensionu a kvůli ochraně majetku. Při porušení tohoto bodu může ubytovatel ukončit okamžitě ubytování bez náhrady nebo požadovat pokutu 5000,- za hrubé porušení ubytovacího řádu.

 Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu či ponechat na pokoji, ve schránce. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji, ve schránce penzionu.

 Pokud by nebyl nalezen klíč na pokoji/ve schránce či předán, bude toto považováno za ztrátu klíče s požadovanou úhradou 1 000,- Kč.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. V bazénu a na horní terase především je nutný vždy dospělý dozor nad dětmi. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.

 Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou nahlášeny a neuhradily poplatek za ubytování. Pokud se tak stane, může ubytovatel ukončit ubytování okamžitě a bez náhrady. Pokud neoprávněná osoba již přenocovala, jednorázový poplatek je 5000,- za tuto nenahlášenou osobu.

 Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.

Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu a na parkovací ploše pensionu.

Vždy prosím vystavte PARKOVACÍ KARTU za okno vozidla.

Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

 V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Závěrečná ustanovení

 Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

 Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby bez dalšího vyrovnání.

Provozní doba bazénu je od 9:00 do 20:00, mimo tyto hodiny je zakázáno používat bazén (probíhá čištění), Zákaz konzumace nápojů a jídla v bazénu. Zákaz skákaní do bazénu.

Pokud toto host poruší a tímto bazén znečistí či zničí, veškerý náklad na opravu hradí host.

Sdělení ubytovatele:

Víme, že většina hostů je slušná a není potřeba žádných pravidel, chceme abyste si pobyt užili, avšak tento ubytovací řád je zde pro případ, že nás navštíví i méně slušný občan :-)

Přejeme Vám příjemný pobyt, pension Levandule a Pálava